Děkujeme všem účastníkům 29. celostátního gerontologického kongresu.

Certifikáty budou rozeslány nejpozději do 30 dní od proběhnutí kongresu.

Sestřih z 28. celostátního gerontologického kongresu, který zpracoval Alzheimer nadační fond.

Organizátor

We Make Media, s. r. o., Italská 24, 120 00 Praha 2, www.wemakemedia.cz, +420 778 476 475

Odborný garant

Česká gerontologická a geriatrická společnost